ساعت کار کتابخانه

کتابخانه دانشکده از ساعت 8 صبح الی 18 عصر باز می باشد.

کتابخانه دانشکده روزهای شنبه تا چهارشنبه آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان عزیز می باشد.