نمایشگاه های کتابخانه

به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، نمایشگاهی از کتاب‌های درسی دانشگاهی در محل کتابخانه دانشکده پرستاری، مامایی و پیرا پزشکی برگزار شد. این نمایشگاه از تاریخ 7/7/97 لغایت 25/7/97  دایر بود که مورد استقبال دانشجویان دانشکده قرار گرفت.

دراین نمایشگاه جهت حمایت از دانشجویان، کتابها با تخفیف 20 درصد ارائه گردید.