نمایشگاه های کتابخانه

نمایشگاه کتاب به مناسبت روز دانشجو از تاریخ 18 آذرماه  98 به مدت ده روز  در محل ورودی درب کتابخانه دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی برگزار گردیده است.  این نمایشگاه توسط انتشارات موسسه جوانان موفق و کلیه کتابها با 50 درصد تخفیف ارائه می گردد. موضوع کتابهای نمایشگاه مذهبی، روانشناسی، تاریخی، ادبیات ....... می باشد.

 

به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، نمایشگاهی از کتاب‌های درسی دانشگاهی در محل کتابخانه دانشکده پرستاری، مامایی و پیرا پزشکی برگزار شد. این نمایشگاه از تاریخ 7/7/97 لغایت 25/7/97  دایر بود که مورد استقبال دانشجویان دانشکده قرار گرفت.

دراین نمایشگاه جهت حمایت از دانشجویان، کتابها با تخفیف 20 درصد ارائه گردید.