عملکرد کتابخانه

 

 

عملکرد واحد کتابخانه دانشکده در سا ل98

 

عملکرد واحد آی تی

خرید و راه اندازی ده دستگاه کامپیوتر جهت کلاس کامپیوتر

خرید و تهیه گیت امنیتی و نصب و راه اندازی آن و تهیه تگ های مورد نیاز

برگزاری کارگاههای آموزشی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی

عملکرد واحد فهرست نویسی

فهرست نویسی بنیادی و غیر بنیادی  300   جلد کتاب فارسی و لاتین

ثبت کلیه کتابهای خریداری شده

پرینت عطف و بارکد کلیه کتابهای خریداری شده

ورود اطلاعات کلیه کتابهای خریداری شده در نرم افزار پارس آذرخش

عملکرد واحد امانت

امانت کتاب و بازگشت کتابهاو گذاشتن آنها در قفسه کتابها

                                           نصب تگ های خریداری شده در داخل کلیه کتابهای کتابخانه

 

 

 

 

عملکرد واحد کتابخانه دانشکده در سا ل97

عملکرد واحد آی تی

ارتقا و توسعه سخت افزاری و نروم افزاری سیستم های کلاس کامپیوتر

- ایجاد زیر پورتال کتابخانه دانشکده

برگزاری کارگاههای آموزشی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی

- بروز رسانی نرم افزار پارس آذرخش

عملکرد واحد فهرست نویسی

- فهرست نویسی بنیادی و غیر بنیادی    500 جلد کتاب فارسی و لاتین

- ثبت کلیه کتابهای خریداری شده

- پرینت عطف و بارکد کلیه کتابهای خریداری شده

- ورود اطلاعات کلیه کتابهای خریداری شده در نرم افزار پارس آذرخش

عملکرد واحد امانت

- شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب و خرید کتابهای در خواستی

-وجین تعداد  3542  جلد کتاب فارسی و لاتین