عملکرد کتابخانه

عملکرد واحد کتابخانه دانشکده در سا ل97

 

عملکرد واحد آی تی

ارتقا و توسعه سخت افزاری و نروم افزاری سیستم های کلاس کامپیوتر

- ایجاد زیر پورتال کتابخانه دانشکده

برگزاری کارگاههای آموزشی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی

- بروز رسانی نرم افزتر پارس آذرخش

عملکرد واحد فهرست نویسی

- فهرست نویسی بنیادی و عیر بنیادی    500 جلد کتاب فارسی و لاتین

- ثبت کلیه کتابهای خریداری شده

- پرینت عطف و بارکد کلیه کتابهای خریداری شده

- ورود اطلاعات کلیه کتابهای خریداری شده در نرم افزار پارس آذرخش

عملکرد واحد امانت

- شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب و خرید کتابهای در خواستی

-وجین تعداد  3542  جلد کتاب فارسی و لاتین