ساعت کار کتابخانه

 بخش امانت  و مخزن کتابخانه دانشکده از ساعت 8 صبح الی 18 عصر باز می باشد.

بخش اینترنت کتابخانه دانشکده از ساعت 8 صبح الی16عصر باز می باشد.

کتابخانه دانشکده روزهای شنبه تا چهارشنبه آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان عزیز می باشد.